KOMPETENCEUDVIKLING

Medarbejdernes kvalifikationer og kompetencer er en vigtig faktor for en virksomheds udviklingsmuligheder og konkurrenceevne.

Medarbejderudvikling skaber større tilfredshed, motivation og effektivitet og giver dermed større udbytte for virksomheden.

Vedligeholdelse og udvikling af de menneskelige ressourcer er derfor af afgørende betydning for virksomhedens udvikling og vækstmuligheder.

2OPTIMIZE ser kompetenceudvikling som et strategisk værktøj til at skabe udvikling og vækst i virksomheden og dermed medvirkende til at føre virksomhedens mål og strategi ud i livet.

Strategisk kompetenceudvikling er at forholde sig til følgende spørgsmål:

 

Læs mere: Det siger andre

Udskriv