LEDELSES- OG ORGANISATIONSUDVIKLING

Har du behov for sparring på dine strategiske og praktiske udfordringer ...?  Har du ind imellem tænkt på at ringe til en ven eller spørge i et netværk, for at få en anden vinkel på de problemer du står med?

I 2OPTIMIZE arbejder vi med ledere og organisationer på alle niveauer og har stor erfaring med leder- og ledelsesudvikling på flere måder. Som individuelle forløb, som procesforløb for en ledergruppe og endelig gennem et individuelt holdforløb.

For os hænger ledelse og forretningsudvikling naturligt sammen. Vi ser det som to sider af samme sag, og et procesforløb hos os sigter altid mod noget, der virker i det daglige ledelsesarbejde.

Vi tror ikke, der er en hurtig genvej til god ledelse. Ledelse skal trænes, og det kræver tid, mod og vedholdenhed.

Indenfor ledelse og organisation har vi mange års erfaring med:

Leder- og Ledelsesudvikling

 

Organisationsudvikling

Strategi

Der er forskel på ledelse i praksis og i teorierne – vi bygger broen sammen.

Vi har, i 2OPTIMIZE, til fulde den teoretiske viden og indsigt, men vi har i endnu højere grad den praktiske erfaring med ledelse. En af vores grundlæggende byggesten er, at det er erhvervsfolk, der møder erhvervsfolk.


 

 

 

Udskriv Email