OM 2OPTIMIZE

2OPTIMIZE blev stiftet i 2011 af 4 veletablerede konsulentfirmaer med rødder i det jyske, og solide erfaringer fra såvel nationale som internationale opgaver.

Sammen med vores kunder skaber vi rammerne for optimering og bæredygtig udvikling. Det gør vi ved at understøtte udviklings- og forandringsprocesser indenfor strategisk ledelse og forandring. 

Nøgleord er værdiskabelse og bæredygtighed, og at optimere betyder for os at gøre ting bedre i stedet for at gøre mere af det samme. 

Ledelsesudvikling, forretningsudvikling, iværksætterrådgivning, organisations- og kompetenceudvikling samt generationsskifter er alle eksempler på strategiske udfordringer, som 2OPTIMIZE løbende medvirker aktivt omkring.

I vores arbejde tager vi udgangspunkt i grundlæggende og velafprøvede kompetencer og erfaringer. Vi baserer os på langvarige ærlige relationer, kundens involvering, situationstilpassede løsninger, professionalisme og faglig viden. Vi lægger i lige høj grad vægt på grundig analyse og aktiv støtte til implementering. Begge dele m.h.p. at sikre bæredygtige forandringer.


Følg os gerne på LinkedIn linkedin


EKSEMPLER PÅ REFERENCEOPGAVER

Herunder eksempler på typer af opgaver vi har udført. Enkelte opgavetyper har været fuldkommen skræddersyet til formålet, mens det for resten gælder, at vi har gennemført opgavetypen flere gange.

Udover de nævnte programmer og projekter har vi gennemført adskillige tusinde timers rådgivning og coaching af ansatte, ledere og ledergrupper. Individuelt, gruppebaseret og i procesforløb.

Lederudvikling og ny strategi

Forretningsmæssig og personlig sparring for ejerledede virksomheder i forbindelse med afklaring af fremtidig ledelsesstruktur – ny partner / medejer / salg af virksomheden / generationsskifte ?

U-turn forløb m.h.p. ledelse af forandringer

Etårigt udviklingsforløb for sektion under Tech College Aalborg (ca. 78 ledere og medarbejdere). Strategiseminar og herefter faglige dage med workshops, hvor afdelingerne skulle arbejde med emnerne og implementering ind imellem. Resultatet var helt konkret væsentligt lavere sygefravær, mindre rotation, øget trivsel, motivation og medarbejderdeltagelse. Processen fokuserede samtidig på udvikling af lederteam og synlig værdibaseret ledelse.

Proceskonsulenter – personlig afklaring og forretningsudvikling

Ekstern konsulent på Projekt CreaBiz, hvor Hjørring ErhvervsCenter, Hjørring Kommune og Region Nordjylland var projektholder. CreaBiz Vendsyssel handlede om forretningsudvikling i små kreative virksomheder, hvor deltagerne var en blanding af nystartede og veletablerede virksomheder.

Indholdet var individuelle forretningsudviklings- og kompetenceudviklingsforløb suppleret med fælles heldags-workshops. Der deltog 24 virksomheder i første periode og 21 virksomheder i anden periode.     

Lederudviklingsprogram

Ekstern konsulentrolle på projekt ”Ledelse og trivsel” for region Nordjylland, for ledere og chefer. Program delt på flere hold, hvor hvert hold omfattede to workshops (med faglige oplæg) og 3 individuelle sparringsmøder med de enkelte. Fokus på den ledelsesmæssige tilgang, kommunikation og håndtering i forhold til nedbringelse af sygefravær.

Facilitering af strategiproces og forretningsudvikling

Har gennemført forskellige individuelle strategiforløb for virksomheder i alle brancher. Bl.a. en succesrig nordjysk rekrutterings- og vikarvirksomhed samt en ligeledes succesrig nordjysk Facility Service virksomhed.

Forløbene har været tilpasset den enkelte virksomhed, og processen har omfattet hele værdikæden. Fra kortlægning af ”Dna” og værdier over analyser, prioritering og handlingsplan til implementering.

Kompetenceudvikling og rådgivning

Kompetenceudviklingsnetværk for butiksindehavere/ detailhandel – etårigt forløb med 12 deltagere. Individuelle forløb suppleret med fælles camps / netværksmøder, hvor rollen bestod i at være proceskonsulent og facilitator.

Projektet udsprang af programmet ”Flere Virksomheder i Vækst” under Væksthus Nordjylland.

Kompetenceudvikling og proceskonsulent

Kompetenceudviklingsnetværk for 8 håndværksmestre. Etårigt forløb med emner/aktiviteter valgt af deltagerne (strategi, målsætning, økonomi, entreprisestyring).

Konsulentrollen var som proceskonsulent/facilitator, herunder rekruttering af eksterne undervisere. Projektet var forankret hos Hjørring ErhvervsCenter.

TIL TOP

Udskriv Email