SALGSPROCES

I et forløb med salg og generationsskifte har vi som udgangspunkt en model med en række nødvendige trin, som vi følger, men samtidig er vi meget opmærksom på, at ikke to virksomheder er ens, og vi tilpasser derfor altid opgaveløsningen til den enkelte sag/virksomhed.

Overordnet model:

1. Afklaring

At sælge eller overdrage sin virksomhed er en meget stor beslutning.
Er ejeren klar til at sælge, er familien klar, og hvad er planen for fremtiden.
Vi lægger vægt på den mentale afklaringsproces og på de grundlæggende overvejelser gennem afklaringssamtaler, coaching og sparring.

2. Klargøring til salg

Hvad er til salg? Hvad skal udvikles inden et salg? Optimeringsmuligheder med henblik på at opnå den bedste pris.
Vi gennemgår virksomheden, processer, funktioner m.v. ved hjælp af f.eks. SWOT-analyse og Business Model Canvas.
Der udarbejdes en værdiansættelse på baggrund af 3-5 af de mest gængse værdiansættelsesværktøjer.
Der aftales en handlingsplan for optimering af virksomheden.

3. Find en køber

Der udarbejdes et salgsprospekt og en analysebeskrivelse af potentielle købere.
Vi har netværket til og erfaringen med at spotte den sandsynlige køber under hensyntagen til fortrolighed og anonymitet.

4. Gennemførelse af ejerskiftet

Virksomheden præsenteres for interesserede købere.
Due Diligence, forhandlinger og aftaler.
Vi bistår sælger i hele processen.

5. Efter ejerskiftet

Vi hjælper med at sikre en god overlevering af opgaver.
Der aftales en plan for orientering af medarbejdere og presse.
I forhold til sælger følger vi op på Fase 1, herunder personlige og økonomiske forhold.
 
 

Udskriv Email